Your search results

Personalistika

Nájsť kvalitných zamestnancov, ktorí spĺňajú všetky kritériá je vždy náročný proces, najmä ak ide o niektoré špecializované pracovné a manažérske pozície. Kvalitný výber si vyžaduje dostatok času, množstvo skúseností a neposlednom rade aj určité finančné náklady. Prenechajte túto činnosť na nás. Garantujeme Vám individuálny prístup pri obsadzovaní akejkoľvek pozície.

POSKYTUJEME NASLEDOVNÉ SLUŽBY:

Recruiting – vyhľadávanie kandidátov na technické a THP pozície, tiež pre manažérske pozície od nižších až po TOP pozície

Zahŕňa komplexné portfólio činností:

  • analýzu a špecifikáciu pracovného miesta
  • vyhľadanie potenciálnych kandidátov prostredníctvom všetkých dostupných zdrojov
  • samotnú realizáciu výberového procesu
  • predstavenie vybraných kandidátov klientovi

Poskytujeme garancie v prípade rozviazania pracovného pomeru s kandidátom, záruku počas celej skúšobnej doby. Výhody tejto služby pre Vás:

  • optimalizácia výberového procesu
  • spolupráca so skúseným personalistom v oblasti HR
  • úspora času a nákladov spojených vyhľadávaním, spracovaním profilu, selekciou kandidátov, osobnými pohovormi
  • profesionálny výberový proces

Fakturácia nasleduje až v deň nástupu vybraného kandidáta. V prípade jeho odchodu zabezpečíme jeho náhradu v krátkom čase.

Zadajte nám požiadavky na Vašich budúcich zamestnancov, ich kvalifikáciu a požadovanú prax. Vyhľadáme ich a zorganizujeme výberové konanie. A vy si vyberiete z nich sami.

Executive Search – priame vyhľadávanie kandidátov na vyššie a TOP manažérske pozície.

Kompetenčné pohovory – Metóda vhodná pre výbery odborných a najmä manažérskych pozícií. Kompetenčný pohovor sleduje zručnosti, vlastnosti a postoje, ktoré si pozícia vyžaduje. Vytvoríme profil požiadaviek, spracujeme kompetenčný model, na základe vytvorených podkladov zrealizujeme pohovory, zamerané na určité, vopred určené manažérske kompetencie. Metóda vhodná aj pri konečnom rozhodovaní pri viacerých kandidátoch (objektívne posúdenie konkrétnych vlastností, zručností a motivácie). Kľúčovou metódou pri celkovom hodnotení, vrátane hodnotenia kompetencií, je štandardizované štruktúrované hĺbkové interview.

Personálny servis – Pokiaľ to bude potrebné, radi Vám poradíme aj pri uzatváraní pracovnej zmluvy (rôzne možnosti a druhy pracovných zmlúv), poradíme kedy je vhodné a možné uzatvoriť zmluvu s „dohodárom“, zamestnávanie živnostníkov… Rovnako poradíme a pomôžeme aj pri správnom ukončení pracovného pomeru (forma ukončenia, na čo nesmieme zabudnúť, rôzne úskalia, s ktorými sa môžeme stretnúť, ako sa vyhnúť prípadnému súdnemu sporu s bývalým zamestnancom). (Konzultant má platný certifikát Personalista – Špecialista pracovno – právnych vzťahov).

Porovnanie ponúk